3 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Κοινωφελούς ΕκμετάλλευσηςΠροκηρύχθηκαν περίπου 130 θέσεις ΤΕ και ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων σε δήμους και περιφέρειες ανά την Ελλάδα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ.

Δεδομένο που αναδεικνύει τις πάγιες ανάγκες των Βιβλιοθηκών αυτών για ειδικευμένο προσωπικό αλλά και την παγίωση της τακτικής να τις καλύπτουν ευκαιρικά π.χ. μέσω επιδοτούμενων προγράμμάτων χαμηλού κόστους εργασίας με καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων όπως η άδεια και άλλες μικρές λεπτομέρειες που διαμορφώνουν ένα εργασιακό καθεστώς δύο ταχυτήτων μέσα στις Βιβλιοθήκες, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αξισημείωτο είναι ότι μάλλον το πάθημα έγινε μάθημα, καθώς σε ανάλογη προκήρυξη της προηγούμεη χρονίας δεν είχαν οριστεί θέσεις βιβλιοθηκονόμων, με αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες των δικαιούχων φορέων να δεχθούν προσωπικό, στα πλαίσια της κοινοφελούς εργασιάς διαφόρων ειδικοτήτων κυρίως των εκπαιδευτικών π.χ. φιλολόγους, μαθηματικούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς αλλά και γραφίστες, κοινωνιολόγους, βρεφοκόμους, κ.α, καθώς και πλειάδα αποφοίτων λυκείου.


αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη εδω

24 Μαρτίου 2015

Οι βιβλιοθήκες των ελληνικών τραπεζώνάρθρο του Α. Λιδωρίκη 
στο Δελτίο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών


Από τα πρώτα μελετήματα της ελληνικής πολιτείας αμέσως μετά την εθνεγερσία τουο 1821 ήταν η ίδρυση Δημόσια Βιβλιοθήκης στο Ναύπλιο, από τον Ιωάννη Καποδίστρια, το 1829. Στις 12 Μαΐου 1832 ιδρύθηκε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με πρώτο διευθυντή τον Γεώργιο Γεννάδιο, ενώ το 1889 άρχισε η κατσακευή του γνωστού νεοκλασικού κτηρίου σε σχέδια του Θεόφιλου Χάνσεν και με την επίβλεψη του Ερνέσοτυ Τσίλλερ, με χρηματοδότηση των αδερφών Βαλλιάνου. Από τότε, πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι δημιουργούν και οργανώνουν βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και πολύτιμες ιδιωτικές συλλογές βιβλίων.

Μέσα σε αυτή την ιστορική διαδρομή εντάσσεται και η δημιουργία βιβλιοθηκών ελληνικών τραπεζών με μακρόχρονη ιστορία. Σήμερα η αρχαιότερη σε λειτουργία βιβλιοθήκη, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε το Δελτίο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είναι της εθνικής Τράπεζας, που ιδρύθηκε το 1819.

η συνέχεια εδώ

21 Φεβρουαρίου 2015

Ελληνική Μετάφραση - Προσαρμογή MARC 21
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει ελεύθερα τη μετάφραση και προσαρμογή του προτύπου καταλογογράφησης MARC21 στα Ελληνικά. Προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε από ομάδα βιβλιοθηκονόμων της Βιβλιοθήκης. Η εργασία αυτή έγινε με στόχο την υποστήριξη της καταλογογράφησης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά διατίθεται προς μεταφόρτωση για μη εμπορική χρήση, από κάθε ενδιαφερόμενο.

Επιπλέον, όπως έχει ενημερώσει η δραστήρια βιβλιοθηκονομική ομάδα, κάθε Μάιο θα υπάρχει ενημέρωση με τις τυχόν αλλαγές, που κάνει κάθε Απρίλιο η Library of Congress. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και τη μετάφραση και προσαρμογή του MARC 21 Format for Authority Data.

 

Ελληνική Μετάφραση - Προσαρμογή MARC 21